Nagrody

Puchary za miejsca 1-3 oraz dyplomy dla wszystkich finalistów.

1 miejsce – 2400 zł
2 miejsce – 1800 zł
3 miejsce – 1200 zł
4 miejsce – 700 zł
5 miejsce – 600 zł
6 miejsce – 400 zł
7 miejsce – 300 zł
8 miejsce – 200 zł
9-12 miejsca – 100 zł

Nagrody zostaną przekazane przelewem po przesłaniu na adres biuro@warcaby.pl przez zainteresowanych numeru rachunku bankowego oraz danych koniecznych do rozliczenia podatku (miejsca 1-3).